Підписано меморандум про співпрацю НДІ правотворчості та науково-правових експертиз НАПрН України та Тренінговим центром прокурорів України

12 вересня 2023 року директор Науково-дослідного інституту правотворчості та науково-правових експертиз НАПрН України
Олексій Кот та директор Тренінгового центру прокурорів України Олеся Отраднова підписали меморандум про співробітництво, метою якого є підвищення кваліфікації державних службовців органів прокуратури, обмін кращими практиками під час проведення спільних наукових та практичних проєктів, розробки тренінгових програм для прокурорів, а також комплексна взаємодія у процесі правового забезпечення правотворчої діяльності, науково-експертної підтримки діяльності органів державної влади.

Текст меморандуму