Анкетування здобувачів другого року підготовки


Шановний аспіранте!

За ініціативою гаранту освітньо-наукової програми відділ аспірантури Інституту правотворчості та науково-правових експертиз НАН України з метою внутрішнього моніторингу системи контролю за якістю освітнього процесу звертається до Вас з проханням пройти анкетування щодо рівня задоволеності аспірантів якістю освітньо-наукової програми зі спеціальності 081 Право, яка реалізується в Інституті. Дані анкетування будуть використані для удосконалення освітньо-наукової програми, стимулювання професійного зростання та підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, що забезпечують освітній процес в Інституті, узгодження результатів діяльності Інституту з вимогами Міністерства освіти і науки України та Президії Національної академії наук України, врахування інтересів та пропозицій учасників освітнього процесу під час формулювання цілей та програмних результатів навчання, визначення рівня задоволеності здобувачів освітнім процесом.

Анкетування проводиться в онлайн-формі на засадах анонімності та конфіденційності.

Заздалегідь дякуємо за співпрацю!

Посилання на анкетування – https://docs.google.com/forms