Відбувся круглий стіл на тему «Національне багатство України: емпірично-правовий вимір»

27 лютого 2024 року в Інституті правотворчості та науково-правових експертиз Національної академії наук України (надалі – Інститут) відбувся круглий стіл на тему «Національне багатство України: емпірично-правовий вимір».

Відкрив захід в.о. директора Інституту доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, заслужений юрист України Олексій КОТ, який у вітальному слові побажав присутнім продуктивної роботи та активних дискусій, що дозволить сфокусувати увагу на основних складових національного багатства та визначити подальші напрями діяльності науковців Інституту задля правового врегулювання національного багатства України.

З доповідями виступили наукові працівники Інституту: академік НАПрН України, доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Василь ШАКУН, дійсний член (академік) НАПрН, член-кореспондент НАПН України, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України Михайло КОСТИЦЬКИЙ, член-кореспондент НАПрН України, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України Анатолій КОЛОДІЙ, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України Василь БОРДЕНЮК, член-кореспондент НАПрН України, доктор юридичних наук, професор Володимир НОСІК, доктор юридичних наук, професор Людмила КУПІНА, доктор юридичних наук Богдана ОСТРОВСЬКА та запрошені представники інших установ – головний науковий співробітник Інституту агроекології і природокористування НААН, доктор економічних наук, старший науковий співробітник, заслужений працівник сільського господарства України Олександер КОВАЛІВ та головний консультант відділу правової політики, організації публічної влади Дослідницької служби Верховної Ради України Михайло БОДНАРЧУК.

Результатом роботи круглого столу стало окреслення передумов соціально-економічного характеру правової охорони національного багатства; визначення правових трансформації у його захисті із застосуванням філософсько-правових підходів; здійснення аналізу майнових повноважень українського народу для формування складу національного багатства України; висловлено пропозиції щодо організаційно-правового механізму забезпечення збереження національного багатства України; охарактеризовано правовий режим землі як основного національного багатства українського народу та визначено, що земля та її природні ресурси є основним капіталом нації; розкрито роль людського капіталу як основи національного багатства України та оцінено вплив міграційних процесів на його кількісні та якісні характеристики; запропоновано заходи кримінально-правової охорони національного багатства.

Учасниками круглого столу було прийнято рішення продовжити роботу над науковими дослідженнями щодо правового врегулювання національного багатства України і презентувати результати своїх досліджень у збірці наукових праць та пропозиціях до законодавства.