Бінарне заняття з актуальних проблем цивільного права

1 листопада 2023 року в рамках вивчення навчальної компоненти «Актуальні проблеми цивільного права» доктор юридичних наук, професор Федорченко Наталія Володимирівна та приватний нотаріус Обухівського районного нотаріального округу Семенченко Володимир Іванович провели бінарне заняття для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії зі спеціальності 081 Право третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти.

Бінарне заняття було присвячене особливостям вчинення правочинів, у тому числі правочинів, які підлягають нотаріальному посвідченню. В. І. Семенченко ретельно зупинився на особливостях письмової форми правочинів, їх нотаріальному посвідченню, зокрема розглянув порядок укладення, розірвання спадкового договору. Були розглянуті питання вчинення правочинів, спрямованих на реалізацію права на спадкування, якщо останнім місцем проживання спадкодавця є тимчасово окупована територія України, та інші питання нотаріального захисту суб’єктивних цивільних прав учасників цивільних правовідносин. Бінарне заняття викликало жвавий інтерес аспірантів до проблемних питань правочинів у цивільному праві.