Гостьова лекція з актуальних проблем цивільного права

18 жовтня 2023 року в рамках вивчення навчальної компоненти «Актуальні проблеми цивільного права» (викладач: д.ю.н., професор Федорченко Н. В.) для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії зі спеціальності 081 Право третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти гостьову лекцію провів ректор Київського університету туризму, економіки і права, доктор педагогічних наук, професор Федорченко Володимир Кирилович.

Гостьова лекція була присвячена правовому регулюванню відносин у сфері туризму та готельної справи. Було проведено історичний екскурс становлення та формування законодавства в сфері туризму. Лектор зазначив на необхідність вдосконалення законодавства в сфері туризму, зокрема, шляхом прийняття змін до Закону України «Про туризм», приведення у відповідність понятійного апарату туристської сфери до глави 63 ЦК України та міжнародних стандартів. Акцентувалась увага на проблемах в сфері гостинності та шляхах їх вирішення, а також на перспективах розвитку туризму в повоєнний час.