Затвердження тем дисертаційних досліджень та заслуховування звітів аспірантів за участі стейкхолдерів