Інформаційний пакет підготовки доктора філософії

Освітньо-наукова програма 081 Право_2022

Навчальний план_очна (денна) форма навчання

Навчальний план_заочна форма навчання