МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ«ПРАВОНАСТУПНИЦТВО У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ»

5-6 жовтня 2023 року науковці Науково-дослідного інституту правотворчості та науково-правових експертиз Національної академії правових наук України взяли участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Правонаступництво у цивільному праві» (у рамках щорічних цивілістичних читань), присвяченій 100- річчю від дня народження професора Юрія Григоровича Басіна (м. Алмати, Республіка Казахстан), на якій були представлені доповіді та повідомлення науковців із Казахстану, Грузії, Киргизстану, Молдови, Німеччини, Таджикистану, Узбекистану, України.

З вітальним словом виступили: Нусенов Жолдасбек Муслімович – ректор Каспійського суспільного університету, кандидат юридичних наук, доктор PhD; Йорг Пуделька – керівник програми Німецького товариства з міжнародного співробітництва (GIZ) «Сприяння правовій державності у країнах Центральної Азії» у Казахстані, доктор права (Німеччина).

Відбулась презентація наукової монографії академіка НАН РК, доктора юридичних наук, професора Сулейменова М. К. «Правонаступництво у цивільному праві» (професор Карагусов Ф. С., професор Ільясова К. М., доцент Скрябін С. В.), демонстрація фільму «Професор Басін».

З науковими доповідями виступили:

Сулейменов Майдан Кунтуарович – директор НДІ приватного права Каспійського суспільного університету, голова Казахстанського Міжнародного Арбітражу, старший партнер Юридичної фірми «Зангер», академік НАН РК, доктор юридичних наук, професор.

Кузнєцова Наталія Семенівна – професор кафедри цивільного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, академік НАПрН України, заслужений діяч науки та техніки України, доктор юридичних наук, професор

На конференції були представлені наукові повідомлення:

Кота Олексія Олександровича – директора НДІ правотворчості та науково- правових експертиз Національної академії правових наук України, члена- кореспондента НАПрН України, заслуженого юриста України, доктора юридичних наук;

Гриняка Андрія Богдановича – заступника директора з наукової роботи НДІ правотворчості та науково-правових експертиз Національної академії правових наук України, члена-кореспондента НАПрН України, заслуженого юриста України, доктора юридичних наук, професора;

Красицької Лариси Василівни – завідувача відділу науково-правових експертиз НДІ правотворчості та науково-правових експертиз Національної академії правових наук України, доктора юридичних наук, професора.

Програма конференції