МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПРИВАТНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ» (МАТВЄЄВСЬКІ ЦИВІЛІСТИЧНІ ЧИТАННЯ)

20 жовтня 2023 року науковці Науково-дослідного інституту правотворчості та науково-правових експертиз Національної академії правових наук України взяли участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні питання модернізації приватно-правових відносин: європейський досвід та перспективи» (Матвєєвські цивілістичні читання).

З науковими доповідями виступили:

Кузнєцова Наталія Семенівна – професор кафедри цивільного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, академік НАПрН України, заслужений діяч науки та техніки України, доктор юридичних наук, професор;

Довгерт Анатолій Степанович – професор кафедри міжнародного приватного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, член-кореспондент НАПрН України, доктор юридичних наук, професор;

Hans-Joachim SCHRAMM (Ганс Ахім ШРАМ) – доктор юридичних наук, професор (Німеччина);

Andreas STEININGER (Андреас ШТАЙНІНГЕР) – професор комерційного права Університету Вісмара, доктор юридичних наук, професор (Німеччнина);

Кот Олексій Олександрович – директор НДІ правотворчості та науково-правових експертиз Національної академії правових наук України, член-кореспондент НАПрН України, заслужений юрист України, доктор юридичних наук.

На конференції були також представлені наукові повідомлення:

Красицької Лариси Василівни , завідувача відділу науково-правових експертиз НДІ правотворчості та науково-правових експертиз Національної академії правових наук України, доктора юридичних наук, професора;

Великанової Марини Миколаївни , в.о. ученого секретаря НДІ правотворчості та науково-правових експертиз Національної академії правових наук України, доктора юридичних наук, доцента;

Зуба Ігоря Володимировича , провідного наукового співробітника відділу науково-правових експертиз НДІ правотворчості та науково-правових експертиз Національної академії правових наук України, кандидата юридичних наук, заслуженого юриста України;

Міловської Надії Василівни , завідувача відділу дослідження проблем правотворчості та адаптації законодавства України до права ЄС НДІ правотворчості та науково-правових експертиз Національної академії правових наук України, доктора юридичних наук, професора;

Федорченко Наталії Володимирівни , головного наукового співробітника відділу приватноправових досліджень НДІ правотворчості та науково-правових експертиз НАПрН України, доктора юридичних наук, професора.

Програма