Наукові експертизи

Науково-правові експертизи проводяться відповідно до чинного законодавства України, зокрема:

  • Розробка проєкту Закону України «Про академічну доброчесність» (спільно з Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти);
  • Розробка проєкту Закону України «Про вищу юридичну освіту» (спільно з Комітетом Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій; Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики; Міністерством освіти і науки України);
  • Розробка проєкту Кодексу професійної етики викладача права (спільно з провідними правничими школами України).

Висновок науково-правової експертизи охоплює:

Етап 1

Опрацювання законодавчих, нормативно-правових та інших актів відповідно до поставлених запитань, а також правової доктрини щодо досліджуваних відносин;

Етап 2

Аналіз правових відносин, які виникають, існують, змінюються чи припиняються відповідно до наданих документів та норм законодавства, а також відповідно до фабули запиту (у разі наявності такої);

Етап 3

Надання ґрунтовних проміжних та загальних висновків щодо кожного з отриманих запитань;

Етап 4

Надання замовнику висновку науково-правової експертизи, встановленого зразка.