Наукові центри КРЦ НАПрН України

ЦЕНТР ПРОБЛЕМ ПРАВОСУДДЯ ТА ФОРМУВАННЯ ЄДИНОЇ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ

Керівник
ШУМИЛО
Микола Єгорович
доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, член-кореспондент НАПрН України, головний науковий співробітник відділу забезпечення інтеграції академічної та університетської правової науки та розвитку юридичної освіти Київського регіонального центру НАПрН України

ЦЕНТР З ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВОВИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Керівник
ОНІЩЕНКО
Наталія Миколаївна
доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, дійсний член (академік) НАПрН України, завідувач відділу досліджень проблем взаємодії держави і громадянського суспільства Київського регіонального центру НАПрН України

ЦЕНТР МЕДИКО-ПРАВОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Керівник
СТЕЦЕНКО
Семен Григорович

доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, член-кореспондент НАПрН України

ЦЕНТР ДОСЛІДЖЕНЬ ПРОБЛЕМ КРИМІНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ

Керівник
МУЗИКА
Анатолій Ананійович

доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, член-кореспондент НАПрН України

ЦЕНТР ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ЮСТИЦІЇ

Керівник
МОНАЄНКО
Антон Олексійович

доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, головний науковий співробітник відділу забезпечення інтеграції академічної та університетської правової науки та розвитку юридичної освіти Київського регіонального центру НАПрН України

ЦЕНТР ПОРІВНЯЛЬНОГО ТА ЗАРУБІЖНОГО ПРАВА

Керівник
ДОВГЕРТ
Анатолій Степанович

доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, член-кореспондент НАПрН України