Науково-експертна діяльність

Інститут правотворчості та науково-правових експертиз Національної академії наук України здійснює :

– незалежну правову (юридичну) експертизу проєктів нормативно-правових актів;
– підготовку науково-експертних висновків на замовлення органів державної влади, органів місцевого самоврядування, правоохоронних та судових органів, громадських організацій, інших юридичних осіб чи фізичних осіб на договірних засадах;
– надання інформаційних, наукових, науково-правових, консультативних, експертних та інших послуг, в тому числі на платній основі, державним і комунальним установам, органам державної влади та місцевого самоврядування, об’єднанням громадян, юридичним особам, суб’єктам підприємницької діяльності, фізичним особам, іншим замовникам у порядку та на умовах, передбачених чинним законодавством України.

Інститут у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про наукову і науково-технічну експертизу», Статутом НАПрН України, а також Статутом НДІ правотворчості та науково-правових експертиз НАПрН України.

Етап 1

Аналіз міжнародно-правових, нормативно-правових та інших актів з поставлених питань, а також правової доктрини, правозастосовної практики щодо досліджуваних відносин

Етап 2

Аналіз правових відносин, які виникли в юридичній справі чи конкретній життєвій ситуації, щодо яких надійшов запит

Етап 3

Підготовка обґрунтованих науково-правових попередніх та загальних висновків щодо кожного з отриманих запитань

Етап 4

Надання замовнику висновку науково-правової експертизи