Науково-експертна діяльність

Етап 1

Аналіз міжнародно-правових, нормативно-правових та інших актів з поставлених питань, а також правової доктрини, правозастосовної практики щодо досліджуваних відносин

Етап 2

Аналіз правових відносин, які виникли в юридичній справі чи конкретній життєвій ситуації, щодо яких надійшов запит

Етап 3

Підготовка обґрунтованих науково-правових попередніх та загальних висновків щодо кожного з отриманих запитань

Етап 4

Надання замовнику висновку науково-правової експертизи, встановленого зразка