Методологія проведення сучасних правничих досліджень

19 травня 2023 р. у Науково-дослідному інституті правотворчості та науково-правових експертиз Національної академії правових наук України проведено науково-практичну конференцію «Методологія проведення сучасних правничих досліджень» , присвячену Дню науки та 30-річчю Національної академії правових наук України.

З вітальним словом до учасників звернувся заступник директора Інституту з наукової роботи Андрій Гриняк . Модератором наукового заходу виступив завідувач відділу приватноправових досліджень Інституту Михайло Хоменко .

З доповіддю на тему «Методології в юриспруденції як в науково-практичному комплексі» виступив головний науковий співробітник Інституту, доктор юридичних наук, професор, дійсний член (академік) НАПрН України Михайло Костицький.

Головний науковий співробітник Інституту, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України Микола Шумило присвятив свій виступ функціям об’єкту, предмету та підходу у структурі методології наукових досліджень.

Завершилася конференція виступом доцента кафедри теорії та історії права та держави Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидата юридичних наук, доцента Геннадія Дубова на тему «Нерівноважність як характеристика правової реальності».

Участь у заході взяли наукові та науково-педагогічні працівники з різних правничих шкіл України.