Науково-практична конференція «Проблеми вдосконалення приватноправових механізмів набуття, передачі, здійснення та захисту суб’єктивних цивільних та сімейних прав у сучасних умовах в Україні» присвячена пам’яті професора Чингізхана Нуфатовича Азімова.

20 січня 2023 року Науково-дослідним інститутутом правотворчості та науково-правових експертиз Національної академії правових наук України спільно з кафедрою цивільного права №2 та кафедрою цивільного права №1 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого було проведено науково-практичну конференцію «Проблеми вдосконалення приватноправових механізмів набуття, передачі, здійснення та захисту суб’єктивних цивільних та сімейних прав у сучасних умовах в Україні», присвячену пам’яті професора Чингізхана Нуфатовича Азімова.

З вітальним словом до учасників конференції виступили: доктор юридичних наук, професор, дійсний член (академік) НАПрН України, віцепрезидент НАПрН Україн, заслужений діяч науки і техніки України Кузнєцова Наталія Семенівна; доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільного права № 2 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, член-кореспондент НАПрН України, заслужений діяч науки і техніки України Яроцький Віталій Леонідович; професор, кандидат юридичних наук, завідувач кафедри цивільного права №1 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, член-кореспондент НАПрН України Борисова Валентина Іванівна.

Свої наукові доповіді в рамках заходу представили: доктор юридичних наук, професор, завідувач відділу науково-правових експертиз Науково-дослідного інституту правотворчості та науково-правових експертиз Національної академії правових наук України Красицька Лариса Василівна «Солідарні зобов’язання в приватному праві»; кандидат юридичних наук, доцент, завідувач відділу приватноправових досліджень Науково-дослідного інституту правотворчості та науково-правових експертиз Національної академії правових наук України; доцент кафедри цивільного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка Хоменко Михайло Михайлович «Новелізація норм про форму договорів та правочинів»; кандидат юридичних наук, учений секретар Науково-дослідного інституту правотворчості та науково-правових експертиз Національної академії правових наук України Біленко Маріанна Сергіївна «Щодо проблемних питань впровадження електронного квитка як правової підстави для укладання договору перевезення пасажира та багажу».

За результатами конференції планується видання PDF-збірки тез виступів та повідомлень учасників разом із сертифікатом, що засвідчують їх участь.