Нормативно-правова база

Науково-дослідний інститут правотворчості та науково-правових експертиз Національної академії правових наук України здійснює підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії відповідно до Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261.

Науковими керівниками здобувачів ступеня доктора філософії призначаються науково-педагогічні працівники, які відповідають кадровим вимогам, зазначеним у п. 28 Ліцензійних умов впровадження освітньої діяльності, затверджених Постановою КМУвід 30 грудня 2015 р. № 1187.

Вимоги до оформлення дисертацій затверджено наказом Міністерства освіти і науки України № 40 від 12.01.2017 «Про затвердження Вимог до оформлення дисертації».

Порядок присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії визначений Постановою КМУ від 12 січня 2022 р. № 44 «Про затвердження Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії».

Порядок захисту дисертацій та присудження наукових ступенів кандидата наук та доктора наук визначається «Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів» зі змінами.