Педагогічна практика здобувачів вищої освіти доктора філософії

22 січня 2024 року Розпочалася і триватиме протягом п’яти тижнів педагогічна практика здобувачів вищої освіти доктора філософії Інституту правотворчості та науково-правових експертиз Національної академії наук України. Педагогічна практика є обов’язковим компонентом освітньо-наукової програми Інституту та спрямована на набуття здобувачами навичок організації освітньої діяльності, здійснення освітнього процесу та науково-методичної роботи, формування умінь науково-педагогічної діяльності, необхідних для роботи у закладах вищої освіти та наукових установах юридичного профілю.