ПІДПИСАНО МЕМОРАНДУМ ПРО СПІВПРАЦЮ НДІ ПРАВОТВОРЧОСТІ ТА НАУКОВО-ПРАВОВИХ ЕКСПЕРТИЗ НАПРН УКРАЇНИ З НДІ ПРИВАТНОГО ПРАВА КАСПІЙСЬКОГО СУСПІЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

4 жовтня 2023 року директором Науково-дослідного інституту правотворчості та науково-правових експертиз НАПрН України Олексієм Котом (Україна) та директором Науково-дослідного інституту приватного права Каспійського суспільного університету Майданом Сулейменовим (Республіка Казахстан) було підписано меморандум про наукове та освітнє співробітництво, метою якого є співпраця у галузі науки, наукометрії та наукових досліджень на підставі принципів паритетності та взаємної вигоди.

Співпраця буде спрямована на підготовку фахівців на освітньо-науковому та науковому рівнях вищої освіти, створення умов для академічної мобільності та академічної свободи учасникам освітнього процесу, обмін досвідом, взаємодію наукового та науково-педагогічного складу під час атестації здобувачів вищої освіти тощо.

Меморандум