Підписано меморандум про співпрацю з Національною службою посередництва і примирення

19 липня 2023 року, директор Науково-дослідного інституту правотворчості та науково-правових експертиз Національної академії правових наук України Олексій Кот та голова Національної служби посередництва і примирення Дмитро Кухнюк підписали Меморандум про співпрацю між НСПП і НДІ правотворчості та науково-правових експертиз НАПрН України, метою якого є консолідація зусиль, спрямованих на створення умов для розвитку взаємовигідного співробітництва з питань забезпечення розвитку правової науки, проведення спільних наукових досліджень та проведення практичних заходів, розроблення пропозицій щодо удосконалення законодавства України та його адаптації до законодавства Європейського Союзу.
Основою підписаного документу буде співпраця, обмін інформацією та досвідом на основі наукового партнерства у форматі підготовки та реалізації спільних національних та міжнародних, наукових та практичних заходів, проектів, програм, сприяння роботі НСПП, зокрема, розроблення науково обґрунтованих пропозицій щодо удосконалення законодавства та правозастосовної діяльності у сфері соціального діалогу, підвищення правової поінформованості про діяльність НСПП, підвищення кваліфікації працівників сторін, долучення працівників НСПП до освітнього процесу з підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в галузі знань 08 Право зі спеціальності 081 Право третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти в якості зовнішніх стейкхолдерів.

Меморандум