Презентація збірника спогадів до 90-річчя від дня народження Володимира Васильовича Луця

15 грудня 2023 року НДІ правотворчості та науково-правових експертиз НАПрН України та відділенням цивільно-правових наук НАПрН України проведено презентацію збірника спогадів до 90-річчя з дня народження доктора юридичних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України, дійсного члена (академіка) Національної академії правових наук України Володимира Васильовича Луця.

Метою заходу стало відображення для сучасних і прийдешніх поколінь відомостей про професійне та особисте життя видатної постаті вітчизняної цивілістики, ім’я якої назажди вписане в історію нашої країни.

Модератором заходу виступив заступник директора НДІ правотворчості та науково-правових експертиз НАПрН України, академік-секретар відділення цивільно-правових наук НАПрН України, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, заслужений юрист України Андрій ГРИНЯК.

З вітальними словами до учасників заходу звернулися: заступник голови Науково-консультативної ради при Голові Верховної Ради України, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, заслужений діяч науки і техніки України Наталія КУЗНЄЦОВА; президент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, заслужений працівник освіти України Володимир ЖУРАВЕЛЬ; директор НДІ правотворчості та науково-правових експертиз НАПрН України, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, заслужений юрист України Олексій КОТ.

Спогадами про роль та значення постаті Володимира Васильовича Луця у цивілістичній науці поділились: головний науковий співробітник НДІ правотворчості та науково-правових експертиз НАПрН України, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, заслужений юрист України Михайло КОСТИЦЬКИЙ; завідувач кафедри цивільного права та процесу Львівського національного університету імені Івана Франка, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України Володимир КОССАК; завідувач кафедри цивільного права Національного університету «Одеська юридична академія», доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України заслужений діяч науки і техніки України Євген ХАРИТОНОВ; академік НАПрН України, заслужений юрист України, професор Вячеслав КОМАРОВ; професор кафедри міжнародного приватного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, заслужений юрист України Анатолій ДОВГЕРТ; перша проректорка Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, доктор економічних наук, професор Валентина ЯКУБІВ; народний депутат України, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України Іван КАЛАУР; головний науковий співробітник НДІ правотворчості та науково-правових експертиз НАПрН України, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, заслужений юрист України Олександр ДЗЕРА.

Участь в роботі круглого столу взяли представники багатьох закладів вищої освіти та наукових установ України, зокрема: Львівського національного університету імені Івана Франка, Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, Національного університету «Одеська юридична академія», Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Київського університету права НАН України, Харківського національного університету внутрішніх справ, Київського університету туризму, економіки і права, Західноукраїнського національного університету, Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова та інших.