АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ УНОРМУВАННЯ ВИЩОЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ