ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО ЯК ЧИННИК МОДЕРНІЗАЦІЇ СУЧАСНОЇ ДЕРЖАВИ