Правове регулювання акцизного оподаткування в умовах сучасних викликів та тенденцій розвитку правової держави