«REAL RIGHTS (JUS IN REM): EUROPEAN TRADITIONS AND CHALLENGES OF MODERNIZATION» INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE

12-13 жовтня 2023 року директор Науково-дослідного інституту правотворчості та науково-правових експертиз Національної академії правових наук України Олексій КОТ та заступник директора Науково-дослідного інституту правотворчості та науково-правових експертиз Національної академії правових наук України з наукової роботи Андрій ГРИНЯК взяли участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Речові права: європейські традиції та виклики модернізації» (м. Кишинеу, Республіка Молдова), на якій були представлені доповіді та повідомлення науковців із Казахстану, Грузії, Молдови, Німеччини, України. З вітальними словами виступили: Ігор ШАРОВ, ректор Молдавського державного університету, Вероніка МИХАЙЛОВ-МОРАРУ, Міністр юстиції Республіки Молдови, Ніколає РОШКА, Голова Конституційного Суду, Сержиу БРОНЗА, декан юридичного факультету Молдавського державного університету.

З науковими доповідями виступили:

БІЕШУ Сержиу – доктор права, професор, завідувач департаменту приватного права факультету права Молдавського державного університету;

КУЗНЄЦОВА Наталія Семенівна – професор кафедри цивільного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, академік НАПрН України, заслужений діяч науки та техніки України, доктор юридичних наук, професор;

СУЛЕЙМЕНОВ Майдан Кунтуарович – директор НДІ приватного права Каспійського суспільного університету, голова Казахстанського Міжнародного Арбітражу, старший партнер Юридичної фірми «Зангер», академік НАН РК, доктор юридичних наук, професор.

Наукові повідомлення Олексія КОТА та Андрія ГРИНЯКА були присвячені речовим правам в оновленому цивільному законодавстві України та перспективам розширення сфери застосування довірчої власності в законодавстві України.

Програма конференції