Реформування Цивільного кодексу України: юридичні особи (загальні положення)

20 вересня 2022 року Київський регіональний центр Національної академії правових наук України спільно з відділенням цивільно-правових наук Національної академії правових наук України та Німецьким Фондом міжнародного правового співробітництва (IRZ) у межах спільного проєкта «Реформування Цивільного кодексу України» провели черговий круглий стіл, який був присвячений обговоренню загальних положень щодо юридичних осіб. Змішаний формат заходу дозволив взяти участь у його роботі понад 50 учасникам.

Наталія Кузнєцова, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, науковий координатор робочої групи з рекодифікації Цивільного кодексу України розповіла про досягнення і недоліки у сьогоднішній системі юридичних осіб в Україні; Анатолій Довгерт, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, науковий координатор робочої групи з рекодифікації Цивільного кодексу України ознайомив із загальними підходами до оновлення структури та змісту положень щодо юридичних осіб в Концепції оновлення ЦК України.

Конкретним змінам та доповненням Загальних положень про юридичну особу були присвячені доповіді Валентини Борисової, професора, члена-кореспондента НАПрН України, члена робочої групи з рекодифікації ЦК України та Вікторії Хоменко, кандидата юридичних наук, розробника нормативних змін до глав 7-11 ЦК України.

Важливе місце в обговоренні посіла проблема перетворення державних і комунальних підприємств, передбачених Господарським кодексом України в організаційно-правові форми юридичної особи, якими послуговуються у більшості правових систем світу. З доповідями у цій частині виступили доцент, кандидат юридичних наук Володимир Зубар та доцент, кандидат юридичних наук Роман Сабодаш.

Проблематику участі юридичних осіб публічного права (зміни до глав 9 – 11 ЦК України) розглянув у своїй доповіді Олексій Кот, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, заступник голови робочої групи з рекодифікації ЦК України.

З експертною оцінкою запропонованих змін до відповідних глав Цивільного кодексу України (глави 7, 9, 10), а також положень Концепції оновлення Цивільного кодексу України щодо інституту юридичних осіб виступили німецькі правознавці професор, доктор Маркус Герляйн (університет Мангайма) та професор, доктор Кристоф Шертль (Вища школа SRH-Гайдельберг).

Круглий стіл завершився підведенням підсумків. Наталія Кузнєцова, Анатолій Довгерт та Вольфрам Гертиг, старший менеджер проєктів IRZ підкреслили важливість обговорення проблем регламентації юридичних осіб у ЦК України, а також плідність проведеної наукової дискусії, яка є надзвичайно корисною в процесі оновлення інституту юридичних осіб у ЦК України.

З відеозаписом конференції можна ознайомитися на каналі Київського регіонального центру НАПрН України у youtube.