Результати анкетування науково-педагогічних кадрів закладів вищої освіти України у межах фундаментального дослідження «Розвиток правничої освіти як складова правової реформи»

Протягом липня 2023 року за ініціативою головного наукового співробітника відділу приватноправових досліджень Науково-дослідного інституту правотворчості та науково-правових експертиз НАПрН України М.Є.Шумила у межах фундаментального дослідження «Розвиток правничої освіти як складова правової реформи» було проведено анкетування науково-педагогічних кадрів закладів вищої освіти України щодо низки питань організації освітнього процесу.

Результати анкетування