Спеціалізована вчена рада Д 26.505.05

діє відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 530 від 06 червня 2022 р. Рада приймає до розгляду та проводить захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за профілем:

12.00.03 «Цивільне право і процес; сімейне право; міжнародне приватне право».

Голова спеціалізованої вченої ради – доктор юридичних наук, професор, заступник директора з наукової роботи Науково-дослідного інституту правотворчості та науково-правових експертиз Національної академії правових наук України Гриняк Андрій Богданович.

Заступник голови спеціалізованої вченої ради – доктор юридичних наук, доцент, завідувач відділу Науково-дослідного інституту правотворчості та науково-правових експертиз Національної академії правових наук УкраїниМіловська Надія Василівна.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради – кандидат юридичних наук, учений секретар Науково-дослідного інституту правотворчості та науково-правових експертиз Національної академії правових наук України Біленко Маріанна Сергіївна.

Термін повноважень спеціалізованої вченої ради з 06 червня 2022 р. до 06 червня 2025 р.

Персональний склад спеціалізованої вченої ради