Наукова співпраця

НДІ правотворчості та науково-правових експертиз НАПрН України:

1

Співпрацює з Комітетами Верховної Ради України, судовими та правоохоронними органами, зокрема Конституційним Судом України, Верховним Судом, Міністерством юстиції України, Міністерством соціальної політики України, Міністерством освіти і науки України, науковими установами та закладами вищої освіти України та зарубіжних країн.

2

Бере активну участь у проведенні міжнародних науково-практичних конференцій, круглих столів, інших наукових заходів. Успішними є проведення міжнародних Форумів, до участі в яких долучаються науковці Казахстану, Молдови, Німеччини та інших країн.

3

Підтримує та розвиває творчі контакти з Національною академією наук Республіки Казахстан, Науково-дослідним інститутом приватного права Каспійського Університету.

НДІ правотворчості та науково-правових експертиз НАПрН України тісно співпрацює з установами та організаціями, з якими безпосередньо укладено договори (меморандуми), зокрема з:

 • Міжнародним комерційним арбітражним судом при Торгово-промисловій палаті України;
 • Касаційним адміністративним судом у складі Верховного Суду;
 • Асоціацією «Незалежна асоціація банків України»;
 • Самоврядними органами Національної асоціації адвокатів України-Радою адвокатів міста Києва, Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури міста Києва;
 • Головним територіальним управлінням юстиції у місті Києві;
 • Державною податковою службою України;
 • Київським апеляційним судом.

До того ж, НДІ правотворчості та науково-правових експертиз НАПрН України, у рамках покладених на нього доручень та завдань, бере участь у реалізації договорів (меморандумів) про співпрацю, які укладено Національною академією правових наук України, зокрема з:

 • Верховним Судом;
 • Державним бюро розслідувань;
 • Національною академією внутрішніх справ;
 • Національним банком України;
 • Апаратом Верховної Ради України;
 • Громадською радою при Міністерстві внутрішніх справ України;
 • Приватною компанією у формі товариства з обмеженою відповідальністю «Наукові публікації» («Scientific publications» LLC)..