Круглий стіл, присвячений обговоренню оновлення Розділу III «Об’єкти цивільних прав» Цивільного кодексу України

Київський регіональний центр Національної академії правових наук України спільно з відділенням цивільно-правових наук Національної академії правових наук України та Німецьким Фондом міжнародного правового співробітництва (IRZ) у межах спільного проєкта «Реформування Цивільного кодексу України» провели перший круглий стіл, який був присвячений обговоренню оновлення Розділу III «Об’єкти цивільних прав» Книги першої Цивільного кодексу України. Участь у роботі круглого столу взяли понад 70 учасників.

Відкрив роботу круглого столу доктор юридичних наук, професор Олексій Кот, директор Київського регіонального центру Національної академії правових наук України. З вітальним словом виступили доктор юридичних наук, професор Руслан Стефанчук, Голова Верховної Ради України, Кристіан Ланґе, Парламентський статс-секретар у відставці, Президент Німецького Фонду  міжнародного правового співробітництва та доктор юридичних наук, професор Наталія Кузнєцова, віцепрезидент Національної академії правових наук України.

Об’єкти цивільних прав згідно Концепції оновлення Цивільного кодексу України (Книга перша, розділ ІІІ) стали предметом виступу доктора юридичних наук, професора Олени Кохановської, професора кафедри цивільного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Питанням загальних підходів до структури та змісту Розділу III Книги першої «Об’єкти цивільних прав» Концепції оновлення Цивільного кодексу України була присвячена доповідь Наталії Кузнєцової, доктора юридичних наук, професора, наукового координатора робочої групи з рекодифікації Цивільного кодексу України. Анатолій Довгерт, доктор юридичних наук, професор, науковий координатор робочої групи з рекодифікації Цивільного кодексу України ознайомив із положенням про речі в системі речового права в Концепції оновлення Цивільного кодексу України.

Співвідношенням приписів Розділу III Книги першої Цивільного кодексу України з іншими частинами Цивільного кодексу України і спеціальними законами щодо регламентації об’єктів були присвячені доповіді Сергія Погрібного, доктора юридичних наук, професора, судді Верховного Суду, Леоніда Єфіменка, кандидата юридичних наук, доцента, провідного наукового співробітника Київського регіонального центру Національної академії правових наук України та Юрія Ходико, кандидата юридичних наук, доцента, доцент кафедри цивільного права № 1 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Важливе місце в обговоренні посіла проблема цифрових об’єктів, віртуальних активів. З доповідями у цій частині виступили доктор юридичних наук, професор Олексій Кот, директор Київського регіонального центру Національної академії правових наук України, заступник голови робочої групи з підготовки законопроекту з рекодифікації (оновлення) цивільного законодавства України та доктор юридичних наук, професор Іван Калаур, народний депутат України.

Проблематику біоматеріалів, донорських органів, інших нових об’єктів регламентації розглянули у своїх доповідях Роман Майданик, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри цивільного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Наталія Квіт, доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільного права та процесу Львівського національного університету імені Івана Франка.

Експертну оцінку запропонованих змін до відповідних глав Цивільного кодексу України надали німецькі правознавці професор, доктор Маркус Герляйн (університет Мангайма) та професор, доктор Кристоф Шертль (Вища школа SRH-Гайдельберг).

Круглий стіл завершився підведенням підсумків. Наталія Кузнєцова та Вольфрам Гертиг, старший менеджер проєктів IRZ підкреслили важливість обговорення проблем оновлення Розділу III «Об’єкти цивільних прав» Цивільного кодексу України.

 

Програма