НАРОДНИЙ ФОРУМ «Селянські та фермерські господарства під час війни та у період повоєнного відновлення України: Політичний Діалог»

15–16 листопада доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, дійсний член (академік) НАПрН України, головний науковий співробітник відділу дослідження проблем взаємодії держави і громадянського суспільства Василь ШАКУН взяв участь у НАРОДНОМУ ФОРУМІ «Селянські та фермерські господарства під час війни та у період повоєнного відновлення України: Політичний Діалог» з доповіддю на тему «Особливості правового регулювання обігу земель сільськогосподарського призначення».

Метою проведення заходу стало включення проблем малих фермерів та селян до порядку денного Президента, Уряду та Верховної Ради України, створення політичної платформи для включення у План відбудови України селянських та фермерських господарств як рівноправної складової продовольчої системи України, розроблення та реалізація подальших кроків для розбудови продовольчої безпеки на локальному рівні та стійкості демократичного устрою держави. За участі представників Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО), комісара ЄС з питань аграрного і сільського розвитку, європейської академічної громадськості та асоціацій дрібних фермерів та селян Європи було висвітлено роль та значення дрібних селянських і фермерських господарств у гарантуванні права людини на якісну безпечну їжу вітчизняного виробництва, розбудову локальних ринків та коротких агропродовольчих ланцюгів.