Участь аспірантів у науково-практичному круглому столі «Правовий моніторинг якості нормативно-правових актів та ефективності правового регулювання»

25 жовтня 2023 року аспіранти 2 курсу Науково-дослідного інституту правотворчості та науково-правових експертиз НАПрН України взяли участь у науково-практичному круглому столі «Правовий моніторинг якості нормативно-правових актів та ефективності правового регулювання», який був організований Міністерством юстиції України спільно з Науково-дослідним інститутом правотворчості та науково-правових експертиз Національної академії правових наук України.

На круглому столі обговорили роль правового моніторингу в правотворчій та правозастосовній діяльності, його оцінку як дієвого інструменту забезпечення якості та ефективності нормативно-правових актів.