Великанова Марина Миколаївна обрана головою галузевої експертної ради з галузі знань 08 Право Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

За результатами роботи конкурсної комісії і рішенням Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 26.03.2024 року (протокол №7) д.ю.н., доцент, в.о. завідувача відділу приватноправових досліджень Інституту Великанова Марина Миколаївна обрана головою галузевої експертної ради з галузі знань 08 Право.

Зображення