Загальні збори відділення цивільно-правових наук НАПрН України

21 червня 2023 року відбулось чергове засідання загальних зборів відділення цивільно-правових наук НАПрН України.

На засіданні шляхом відкритого голосування було обрано заступника академіка-секретаря відділення, яким став доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України Довгерт Анатолій Степанович та вченого секретаря відділення, яким стала доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України Чанишева Галія Інсафівна.

Окремо було розглянуто питання щодо рекомендації для затвердження тем науково-дослідної роботи НДІ інтелектуальної власності НАПрН України «Адмiнiстративнi процедури у сферi iнтелектyальної власностi та їx правовi наслідки в умовах набуття Україною статусу кандидата на членство в Європейському Союзi», яку передбачається фiнансувати за рахунок коштiв державного бюджету з 2024 по 2027 роки та «Захист вiд недобросовісної конкуренції в системі права iнтелектyальної власностi в yмовах євроiнтеграцiї», яку передбачається фiнансувати за рахунок коштiв державного бюджету з 2024 по 2026 роки; теми науково-дослідної роботи НДІ правотворчості та науково-правових експертиз НАПрН України «Рекодифікація (оновлення) цивільного законодавства України в контексті виконання євроінтеграційних зобов’язань» яку передбачається фiнансувати за рахунок коштiв державного бюджету з 2024 по 2027 роки.

Також члени відділення та координаційних бюро обговорили наукову доповідь доцента кафедри цивільного права та процесу Львівського національного університету імені Івана Франка Цікала Володимира Ігоровича за результатами дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук «Проблеми здійснення та захисту корпоративних прав».