Засідання робочої групи з питань реформування юридичної освіти

19 березня 2024 року в Інституті правотворчості та науково-правових експертиз правотворчості НАН України відбулося перше офіційне засідання робочої групи з питань реформування юридичної освіти при Комітеті Верховної Ради України з питань правової політики, яка була створена на виконання положень доповіді Європейської комісії про прогрес, досягнутий Україною від 8 листопада 2023 року.

Засідання відбулось із залученням широкого кола фахівців. Основними стейкхолдерами даного засідання стали представники Верховної Ради України, представники судових органів, представники Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, Національної академії правових наук України, Національної асоціації адвокатів України, представники закладів вищої освіти, міжнародних організацій (склад робочої групи).

Зустріч проходила в змішаному форматі, члени робочої групи могли долучитися до засідання у режимі відеоконференції.

Модератором зустрічі був співголова робочої групи, народний депутат України, доктор юридичних наук, професор Микола Стефанчук.

На цьому засіданні секретар робочої групи, експерт з юридичної освіти ОБСЄ в Україні та експерт з освітньої політики та прав людини Офісу Ради Європи в Україні, доктор філософії з галузі знань «Право» Олександр Пижов представив напрацювання попередніх робочих груп і презентував ключові положення необхідних змін до чинного законодавства, які відповідають вимогам сьогодення.

До активного обговорення долучились дійсний член (академік) НАПрН України, доктор юридичних наук, професор Наталія Кузнєцова, співголова робочої групи, народна депутатка України, доктор юридичних наук, професор Юлія Гришина, директор Інституту правотворчості та науково-правових експертиз НАН України, член-кореспондент НАПрН України, доктор юридичних наук, професор Олексій Кот, народні депутати України Інна Совсун, доктор юридичних наук, професор Олександр Бакумов, Сергій Власенко, Голова Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, кандидат історичних наук, доцент Андрій Бутенко, заступник Міністра освіти і науки України, доктор філософії Михайло Винницький, державний секретар МВС, доктор педагогічних наук, професор Інна Ящук, директорка Тренінгового центру прокурорів України, доктор юридичних наук, професор Олеся Отраднова, заступник Голови Вищої ради правосуддя доктор юридичних наук, професор Дмитро Лук’янов, проректор з юридичних питань та міжнародних зв’язків Європейського університету доктор юридичних наук, професор Максим Тимошенко, проректор з навчальної роботи Національного університету «Одеська юридична академія», доктор юридичних наук, професор Галина Ульянова, заступник голови Національної асоціації адвокатів України Валентин Гвоздій.

За результатами обговорення було прийнято рішення розробити до 31 червня 2024 року Концепцію правового регулювання вищої юридичної освіти, яка встановить рамки подальшої нормотворчої діяльності у цій сфері. Узагальнення пропозицій та підготовку проєкту Концепції доручено здійснити Інституту правотворчості та науково-правових експертиз правотворчості НАН України.