Затвердження тем дисертаційних досліджень аспірантів Інституту

22 листопада 2023 року в Науково-дослідному інституті правотворчості та науково-правових експертиз Національної академії правових наук України (далі – Інститут) відбулося спільне засідання відділів Інституту задля обговорення та затвердження тем дисертаційних досліджень аспірантів 2023 року набору (друга сесія).

У засіданні взяли участь наукові працівники Інституту, здобувачі вищої освіти ступеня доктора філософії Інституту та їх наукові керівники.

Під час обговорення тем дисертаційних досліджень аспірантів Інституту було заслухано виступи аспірантів та їх наукових керівників щодо обґрунтування обраних тем дисертацій, а також зауваження та пропозиції наукових працівників Інституту. У виступах здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії відображено творчий підхід до обрання тем дисертаційних досліджень, а також вміння поєднувати набутий практичний досвід у галузі права та наукове мислення.