Затвердження тем дисертаційних досліджень та заслуховування звітів аспірантів за участі стейкхолдерів

22 червня 2023 року в Науково-дослідному інституті правотворчості та науково-правових експертиз Національної академії правових наук України (далі – Інститут) відбулося спільне засідання відділів Інституту задля обговорення та затвердження тем дисертаційних досліджень аспірантів 2023 року набору, а також заслуховування звітів аспірантів 2022 року набору.

У засіданні взяли участь наукові працівники Інституту, здобувачі вищої освіти ступеня доктора філософії Інституту та їх наукові керівники, стейкхолдери.

Під час обговорення тем дисертаційних досліджень аспірантів Інституту було заслухано виступи аспірантів та їх наукових керівників щодо обґрунтування обраних тем дисертацій, а також зауваження та пропозиції наукових працівників Інституту, стейкхолдерів та інших учасників засідання. У виступах здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії відображено творчий підхід до обрання тем дисертаційних досліджень, а також вміння поєднувати набутий практичний досвід у галузі права та наукове мислення.

У процесі звітування усі аспіранти 2022 року набору продемонстрували сумлінне та відповідальне ставлення до виконання Індивідуального плану наукової роботи аспіранта та отримали відповідні оцінки з боку наукових керівників та наукових працівників Інституту.