Звернення до президії НАПрН України про негайне скликання загальних зборів Академії

Сьогодні у Києві у приміщенні НДІ правотворчості та науково-правових експертиз НАПрН України відбулися збори членів Національної академії правових наук України, які звернулися до президії Академії з вимогою терміново скликати загальні збори НАПрН для вирішення наступних питань:
1) позбавлення статусу члена НАПрН України Медведчука В.В.;
2) обрання президента та нового складу президії;
3) приведення у відповідність до чинного законодавства положень статуту Академії, прямо передбачивши, зокрема, у ньому право членів Академії вимагати скликання сесії загальних зборів відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», оновити процедуру обрання нових членів Академії, як це передбачено у статуті Національної академії наук України, тощо.
На зібранні виступили члени Академії Наталія Кузнєцова, Володимир Журавель, Олександр Копиленко, Сергій Ківалов, Олена Орлюк, Михайло Костицький, Сергій Погрібний, Олексій Кот, Сергій Прилипко, Валентин Щербина, Василь Шакун, Наталія Оніщенко та ін. Присутні члени Академії схвалили та підписали звернення до президії НАПрН з вимогою терміново скликати Загальні збори НАПрН для вирішення зазначених питань і провести їх у Києві не пізніше 10.06.2023 р.

Повний текст звернення

Члени Академії можуть приєднатися до цього звернення шляхом його підписання в офісі віцепрезидента НАПрН України у м.Києві (вул. Пилипа Орлика, 3) або шляхом направлення заяви про підтримку необхідності проведення загальних зборів Академії на електронною пошту velikanova2008@gmail.com або іншими зручними засобами зв’