Хрестоматії, науково-практичні коментарі

ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

У хрестоматії відповідно до навчальної програми з курсу «Оперативно-розшукова діяльність» представлені основні нормативно-правові акти (станом на 15 липня 2022 р.), що застосовуються у регулюванні оперативно-розшукової діяльності (ОРД) та прокурорського нагляду за виконанням законів під час її здійснення, а також відповідна судова практика та практика ЄСПЛ.

[ХРЕСТОМАТІЯ.pdf]

НОВЕЛИ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ, ПРИЙНЯТІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

У науково-практичному коментарі розтлумачено новели кримінального законодавства, прийняті в Україні після введення воєнного стану, зокрема положення Загальної (статті 43і, 49, 55, 68, 74, 84і, 86, 9б3) та Особливої частин (статті 111, 1111, Н І 2, 113, 1142, 161, 185-187, 189, 191, 2012, 361, 361і, 435і, 4362), а також Прикінцевих і перехідних положень (п. 22 розділу II) Кримінального кодексу України.

[КОМЕНТАР.pdf]

УДОСКОНАЛЕННЯ ВИКЛАДАННЯ ГАЛУЗЕВИХ ЮРИДИЧНИХ ДИСЦИПЛІН

У науково-практичному посібнику аналізуються актуальні питання методики викладання галузевих юридичних дисциплін. Окрема увага приділена методологічним засадам удосконалення викладання права. В окремих структурних частинах посібника висвітлюються особли- вості проведення лекційних та практичних занять, організація та методичне забезпечення самостійної роботи студентів, методика підсумкового контролю, формування у студентів навичок юридичного письма, визначено роль і місце доктрини та судової практики у викладанні права. Окрема увага у посібнику приділена правовому забезпеченню дотримання академічної доброчесності учасниками освіт- нього процесу, питанням мотивації студентів та науково-педагогічних працівників.

[ПОСІБНИК.pdf]